Command Guide

Algemene commands

CommandBeschrijving

/k accept {kingdom}

Accepteer een invite voor kingdom.

/k chat {channel}

Verander je standaard chatkanaal. (opties: public, kingdom of ally)

/k info {kingdom}

Bekijk de informatie over een kingdom.

/k scoreboard

Schakel het kingdom scoreboard in/uit.

/k territory map

Bekijk de world domination map.

/k territory info {territory}

Bekijk de informatie over een territory.

/k rewardpoints

Bekijk je aantal reward points.

/k rewardpoints shop

Koop items of crates met je reward points.

/k rewardpoints time

Bekijk de tijd voor een nieuwe reward point.

/k warpoints

Bekijk je aantal war points.

/k warpoints shop

Koop items of crates met je war points.

/k warpoints pay {player} {amount}

Geef jouw war points aan een andere speler.

/badges

Bekijk jouw behaalde badges.

/badges {player}

Bekijk de badges van een online speler.

/stats

Bekijk de link naar de statistics website.

/vote

Bekijk de linkjes naar de vote sites voor reward points.

/warp spawn

Teleporteer naar de boot op de server spawn.

/warp crates

Teleporteer naar de crates op de server spawn.

/warp vault

Teleporteer naar de kingdom vault op de server spawn.

/warp travel

Teleporteer naar de travel room op de server spawn.

/warp parkour

Teleporteer naar het parkour op de server spawn.

Kingdom commands

CommandBeschrijving

/k info

Bekijk de informatie over jouw kingdom.

/k leave

Verlaat je huidige kingdom.

/k spawn

Teleporteer naar de spawn van jouw kingdom.

/k warp {warp}

Teleporteer naar de specifieke warp van jouw kingdom.

/k perks

Bekijk de perks van jouw kingdom. Unlocken kan enkel door leiders.

Leider commands

CommandBeschrijving

/k invite {player}

Invite een speler voor jouw kingdom.

/k kick {player}

Verwijder een speler uit jouw kingdom.

/k perks

Bekijk én unlock perks voor jouw kingdom.

/k setrank {player} {rank}

Wijzig de kingdomrank van een kingdomlid.

/k setspawn

Wijzig de spawnlocatie voor jouw kingdom.

/k setwarp {warp}

Creëer of wijzig een warp van jouw kingdom.

/co inspect

Bekijk wie items heeft genomen uit een kist of wie welke blokken heeft geplaatst.

Last updated