Roadmap

Updates en features die op de planning staan voor de beta en het komende seizoen.

Korte termijn

 • Update war systeem

 • Update territory claim event

 • Event points

 • Minigame events

 • Visuurtje

Midden termijn

 • PvP toernooi

 • Alliance balancing optimization

 • Extra badges

 • Veldslag wars

 • Kingdom derby

Lange termijn

 • Boss logs op stats.majestumkingdoms.nl

 • Player profile uitbreiden op stats.majestumkingdoms.nl

 • Warsim event

 • Outpost event

 • Dungeons

 • Storyline quests

Last updated