βš”οΈAlliances & Wars

Alliances

Een alliance is een groep van verschillende kingdoms die samen deelnemen aan events zoals wars om zo de controle te krijgen over de server.

  • Tijdens het aanmaken van je kingdom kiest de king tot welke alliance het kingdom zal behoren. (Wanneer je het kingdom aanvraagt voor de server opening is, dan is het niet mogelijk om zelf je alliance te kiezen. De admins zullen de kingdoms verdelen over de alliances voor een zo optimaal mogelijke balancing bij de start.)

  • Het kingdom kan niet van alliance wisselen (uitzondering: server balancing).

  • Enkel kingdoms kunnen een alliance joinen, een speler kan enkel kingdoms joinen.

Als speler mag je gedurende het seizoen alleen wisselen tussen kingdoms binnen dezelfde alliance. Ook alts en/of accounts op hetzelfde ip kunnen alleen kingdoms joinen uit dezelfde alliance. (uitzondering: server balancing)

Er zijn drie alliances waaruit je kan kiezen bij het aanmaken van je kingdom:

LogoAlliance naam

Ember Legion

Dusk Vanguard

Sylvan Enclave

Vanwege server balancingoverwegingen zal het niet altijd mogelijk zijn om een kingdom aan te vragen in elke alliance. Je kan geen kingdom aanvragen in een alliance die:

  • het meeste gebieden controleert

  • reeds meer kingdoms omvat dan de andere alliances

  • er een lock actief is op de alliance

Wars

De alliances vechten tegen elkaar tijdens wars. Deze wars worden gevoerd voor de controle over een gebied. Om een war te starten moet je eerst met je alliance een conflict veroorzaken op dit gebied door verschillende quests uit te voeren. Wanneer het conflict level hoog genoeg is kan er een war verklaard worden. De winnaar van de war krijgt de controle over het gebied. In totaal zijn er 8 gebieden. Wanneer een alliance de controle heeft over alle gebieden, wint deze alliance het seizoen.

Deze wiki bevat ook een uitgebreide versie van het War systeem.

Last updated