πŸ—ΊοΈCustom Map

Majestum Kingdoms wordt gespeeld op een custom map van 8.000 bij 8.000 blokken. De map bestaat uit meer dan tien biomes en is opgedeeld in acht territories. Deze territories zijn van belang voor het Alliance & War systeem. De live map is te zien via de dynmap.

Mining

Op Majestum Kingdoms kan je het best minen tussen y = -40 en y = -64.

Mob despawning

Alle mobs (op paarden na) op de map despawnen wanneer ze unloaden.

Mob Spawns

Mobs (friendly en hostile) spawnen alleen in de fort regions. Op de dynmap zijn deze weergegeven als rode vierkanten om de forten. Paard spawners zijn te krijgen op de /warp markt.

Last updated