🏰Forten

Forten zijn tijdens en buiten wars belangrijke plekken op de map. Op de individuele fort pagina's zijn coords en foto's te vinden van belangrijke plekken in de forten zoals de NPC's, het capture point, de gates en het fast travel point.

Last updated