πŸ› οΈCustom Recipes

Op de server zijn verschillende custom recipes. Met deze recipes kunnen onder andere spawners, beacons en armor met speciale enchants gemaakt worden. Er zijn verschillende tiers voor custom items: Mythical, Rare en Basic. Componenten voor Mythical items zijn het moeilijkst te verkrijgen en componenten voor basic items zijn het makkelijkst te verkrijgen.

Mythical

Dit zijn de meest zeldzame custom items. De zeldzame componenten voor deze items zijn alleen verkrijgbaar door het verslaan van bosses en uit de War Crate .

Totem of Undying

De werking van de Totem of Undying is hetzelfde als vanilla Minecraft. Wel moet dit item op een speciale manier gecraft worden. Hieronder staan de benodigde items en het crafting recipe.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Trident

De werking van de Trident is hetzelfde als vanilla Minecraft. Wel moet dit item op een speciale manier gecraft worden. Hieronder staan de benodigde items en het crafting recipe.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Rare

Dit zijn redelijk items waarvan de zeldzame componenten alleen via bepaalde crates en bosses te verkrijgen zijn.

Spawners

Spawners kun je craften door de core van een mob te omringen door Spawner Casings. Een spawner kan je nadat je hem plaatst zonder rank niet verplaatsen!

Benodigde items:

Crafting recipe:

Beacon

De werking van de beacons is hetzelfde als vanilla Minecraft. Wel moet dit item op een speciale manier gecraft worden. Hieronder staan de benodigde items en het crafting recipe.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Netherite

Netherite kan gebruikt worden om een netherite sword of tools mee te craften. Wel moet dit item op een speciale manier gecraft worden. Hieronder staan de benodigde items en het crafting recipe.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Basic

Conduit

De werking van de conduits is hetzelfde als vanilla Minecraft. Wel moet dit item op een speciale manier gecraft worden. Hieronder staan de benodigde items en het crafting recipe.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Molten armor

Molten armor heeft zowel Fire Protection 4 als Protection 4. Het wordt op dezelfde manier gecraft als normaal armor, maar dan met Molten Ingots.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Bulletproof armor

Bulletproof armor heeft zowel Projectile Protection 4 als Protection 4. Het wordt op dezelfde manier gecraft als normaal armor, maar dan met Bulletproof Ingots.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Endrium Bow

Een Endrium bow heeft de infinity en mending enchants. Het wordt op dezelfde manier gecraft als normale tools, maar dan met Endrium Strings.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Hardened Shield

Een Hardened Shield heeft unbreaking 4. Het wordt op dezelfde manier gecraft als normale tools, maar dan met een Hardened Iron.

Benodigde items:

Crafting recipe:

Last updated